Vanlig stikkflue

Informasjon om Vanlig stikkflue

Se

  • Grå farge
  • Forovervendt munn
  • Larven er hvit, 5-12 mm lang, spiss i hodeenden, motsatt avsluttet bak (typisk maggot)
  • 6-7 mm lang

Biologi og atferd

Stingfluer tilhører familien av møkkfluer (Muscidae). Larvene lever i grise-, heste- eller kugjødsel, gjerne blandet med halm eller strø. Den voksne flua finnes inne og rett rundt gårder med husdyr. Den lever av blod, som den hovedsakelig suger fra kjæledyr, men den kan også stikke mennesker. Hunnen legger totalt 600-800 egg i klynger på 60-270 egg. Utvikling fra egg til voksen tar to til tre uker om sommeren.

Skader

Stikkene er smertefulle og fluene skaper stress i husdyrbesetninger. Dette kan føre til redusert vekt og melkeproduksjon.

Slåss

  • Som et forebyggende tiltak bør gjødsel tilføres daglig fra husdyrrommet, flytende gjødsel røres (for å unngå skorpedannelse), legges på presenning hvor gjødsel lagres i hauger ute (gir høy temperatur som dreper larver).
  • Biologisk bekjempelse kan utføres ved å introdusere snylteveps
  • For kjemisk bekjempelse brukes fortrinnsvis insektmidler med pyretroider
  • Lim- og lysfeller fanger voksne fluer, men kan ikke fjerne dem

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrbekjempelse i hjemmet? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Vanlig stikkflue?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge dersom du har behov for hjelp med Vanlig stikkflue. Skadedyr Norge har lang erfaring med mange skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Her i Skadedyr Norge har vi erfaring og kompetanse med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Vanlig stikkflue og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...