Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk

Se

  • Avflatede, lange antenner og ben
  • Mørk, rødbrun til svart, blank
  • Vingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunnene
  • Middels størrelse, 2,2-3,0 cm lang

Biologi og atferd

Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv om natten. Den foretrekker mørke, fuktige steder som avløpet. Den er sjelden i Norge. Det går av og på

med importerte matvarer. Den kan ikke overleve og formere seg utendørs i Norge, men tåler lave temperaturer bedre enn andre tropiske arter. Optimal temperatur er ca. 25°C. Etter parring legger hunnen en eggekapsel i sprekker med ca. 16 egg. Ved 25 °C tar det ca. 60 dager før denne klekkes. I løpet av det neste året går kakerlakkene gjennom 7-10 nymfestadier før de blir voksne. Hunnen lever i ca 140 dager og legger ca. 8 eggekapsler.

Skader

Kakerlakkene kan forurense mat, spre smitte, gi allergiske reaksjoner, gnage på malerier, papir osv. og de kan oppleves som ubehagelige.

Forebygging og kontroll

  • Redusere tilgangen til mat og vann, f.eks. gjennom god avfallshåndtering.
  • Støvsug levende og døde individer
  • Kjemisk kontroll, gjerne med agn.
  • Bruk limfeller for å overvåke bestandsutviklingen
  • Biologisk kontroll av lave populasjoner kan aksepteres, f.eks. i dyrehager.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med kakerlakkproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Orientalsk kakerlakk?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge dersom du har behov for hjelp med Orientalsk kakerlakk. Vi har stor erfaring med skadedyr, krypdyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med de fleste.

Vi i Skadesyr Norge har lang erfaring med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med mus, rotter, vånd, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Orientalsk kakerlakk og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...

Messingbille

Messingbille

Informasjon om Messingbille Se Kuleformet kropp og ryggskjoldKroppen dekket med gylne hårKølleformede lårLange antenner3-4,5 mm langLarven er gulhvit, c-formet, har korte ben og er 3-5 mm lang Biologi og atferd Messingbiller tilhører familien av tyver og borere...