Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk

Se

  • Flatet ut
  • Ensfarget rød/svart brun
  • Blekgule forvingekanter og ring på skjold
  • Stor, 3,0-3,5 cm lang

Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet.

Biologi og atferd

Australske kakerlakker kan bare leve innendørs i Norge og forekommer sjelden. Den kommer til Norge ved å importere varer og eventuelt bagasje. Den er nattaktiv, krever varme og må ha tilgang på mat (spiser alt) og vann. Kakerlakken har eggstadier, 10-12 nymfestadier og en voksen. Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. ett år. Hunnen lever i ca. fem måneder og legger en eggekapsel med ca. 24 egg hver uke. Eggkapselen klekkes etter ca. 40 dager.

Skadebilde

Kakerlakkene kan forurense mat, spre smitte, forårsake allergiske reaksjoner, gnage på malerier og papir. Australske kakerlakker oppleves som svært ubehagelige å ta med inn i hjemmene.

Forebygging og kontroll

Redusere tilgangen til mat og vann, f.eks. gjennom god avfallshåndtering.

Støvsug levende og døde individer også

Kjemisk kontroll, gjerne med agn.

Bruk limfeller for å følge utviklingen av

Biologisk kontroll av lave bestander kan aksepteres på steder som dyrehager.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hjelp med Australsk kakerlakk?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge hvis du har behov for hjelp med Australsk kakerlakk. Skadedyr Norge har lang erfaring med skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med de fleste.

Skadedyr Norge har lang erfaring med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med mus, rotter, vånd, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Australsk kakerlakk og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...

Messingbille

Messingbille

Informasjon om Messingbille Se Kuleformet kropp og ryggskjoldKroppen dekket med gylne hårKølleformede lårLange antenner3-4,5 mm langLarven er gulhvit, c-formet, har korte ben og er 3-5 mm lang Biologi og atferd Messingbiller tilhører familien av tyver og borere...