Messingbille

Informasjon om Messingbille

Se

  • Kuleformet kropp og ryggskjold
  • Kroppen dekket med gylne hår
  • Kølleformede lår
  • Lange antenner
  • 3-4,5 mm lang
  • Larven er gulhvit, c-formet, har korte ben og er 3-5 mm lang

Biologi og atferd

Messingbiller tilhører familien av tyver og borere (Ptinidae),

underfamilie biller (Ptininae). Den er en av fire vanlige arter av innendørs biller i Norge. Den finnes oftest i gamle hus og varehus med dårlig renhold, og den trives spesielt godt i fuktige og kjølige rom. Den er altetende og lever blant annet av korn og melprodukter, kakao, tørket frukt, dyrefôr, døde rotter, mus og insekter, tekstiler, ull og lær. Både larver og voksne får i seg mat. Hunnen legger 25-30 egg på materiale som larven lever i. Utviklingen fra egg til voksen tar ca. 7 måneder ved 20 °C.

Skader

En messingbilleangrep er vanligvis av liten økonomisk betydning, men det kan være plagsomt. Den forårsaker hovedsakelig skade ved å forurense maten den finnes i med ekskrementer, døde individer og larverester.

Forebygging og kontroll

  • God rengjøring og rask rotasjon av tørrfôr er den beste forebyggingen
  • Oppbevar eksponerte varer (mel, dyrefôr) i tette beholdere.
  • Fjern eller varmebehandle (50 °C kjernetemperatur i minst 30 minutter)
  • Grundig støvsuging av alle steder hvor billen kan oppholde seg

Merk. Billen kan leve mange steder i et hus, f.eks. i fuglereir, fra døde insekter i vegger mm.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrbekjempelse i hjemmet? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Messingbille?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge når du har behov for hjelp med Messingbille. Skadedyr Norge har lang erfaring med mange skadedyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med de fleste.

Vi i Skadesyr Norge har erfaring og kompetanse med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Messingbille og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...