Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk

Se

  • Avflatede, lange antenner og ben
  • Rød/svart brun
  • Lys ring på nakkebeskytteren
  • Stor, 3,5-4,5 cm lang

Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet.

Biologi og atferd

Amerikanske kakerlakker sees sjelden i Norge og kan bare overleve innendørs her. I Sør-Europa er den imidlertid svært vanlig, og finnes ofte i kloakksystemet. Kakerlakken kommer til Norge ved import av varer eller bagasje. Den krever varme og må ha tilgang på mat og vann. Kakerlakken har eggstadier, 10-13 nymfestadier og voksen. Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. 20 måneder. En gang i måneden i omtrent 10 måneder legger hunnen en eggkapsel i sprekker som inneholder opptil 16 egg. Klekketiden er ca. 40-50 dager.

Hvilken skade de gjør

Kakerlakkene kan forurense mat, spre smitte, gi allergiske reaksjoner, gnage på malerier, papir, ledninger osv. Amerikanske kakerlakker er svært ubehagelige å ha i huset.

Forebygging og kontroll

Redusere tilgangen til mat og vann, f.eks. gjennom god avfallshåndtering.

Støvsug til og med levende og døde individer

Kjemisk kontroll, gjerne med agn.

Bruk limfeller for å overvåke bestandsutviklingen

Biologisk kontroll av lave bestander kan aksepteres på steder som dyrehager.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med kakerlakkproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Amerikansk kakerlakk?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge når du ønsker å få hjelp med Amerikansk kakerlakk. Vi har lang erfaring med skadedyr, insekter og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med det meste.

Vi i Skadesyr Norge har erfaring og kompetanse med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Amerikansk kakerlakk og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...

Messingbille

Messingbille

Informasjon om Messingbille Se Kuleformet kropp og ryggskjoldKroppen dekket med gylne hårKølleformede lårLange antenner3-4,5 mm langLarven er gulhvit, c-formet, har korte ben og er 3-5 mm lang Biologi og atferd Messingbiller tilhører familien av tyver og borere...