Stor melbille

Informasjon om Stor melbille

Se

  • 12-18 mm lang
  • Mørk og noe flattrykt kropp
  • Larven gulbrun, nesten sylindrisk med en ganske hard, glatt og skinnende overflate, et par buede horn bak, opptil 30 mm lange

Biologi og atferd

Stor melbille tilhører familien av skyggebiller (Tenebrionidae). Både voksne og larver er nattaktive og forekommer fortrinnsvis på steder hvor mel og kornprodukter lagres som møller og bakerier, gjerne i fuktig, gammelt korn og

melrester. De kan også forekomme i mørkt tidligere vann- og soppskadet treverk i tak og vegger. De kan også spise insekter, inkludert sine egne larver. Utendørs lever de i mørkt tre og fuglereir. Billen kan leve utendørs nordover til Trøndelag. Utviklingen fra egg til voksen varierer mellom 280 og 630 dager, avhengig av temperatur. Melbillen trives best og har kortest utviklingstid ved 25-27 °C. De voksne kan fly, dukke opp midt på sommeren og leve i 2-3 måneder. Larvene brukes ofte som dyrefôr, og brukes også som mat for mennesker.

Skader

Den store melbugen kan forårsake skade på melprodukter, men fungerer sjelden som skadedyr i vårt land på grunn av sin sene reproduksjon og foretrekker for fuktige, gamle melrester. Billen kan være en mellomvert for parasitten Hymenolepis diminutaog rå larver bør derfor ikke spises av mennesker.

Slåss

  • Hindres ved god rengjøring
  • Finnes billen i stort antall, må hekkeplassen finnes og rengjøres.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrbekjempelse? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Stor melbille?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge hvis du har behov for hjelp med Stor melbille. Skadedyr Norge har stor kunnskap om mange skadedyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med de fleste.

Skadedyr Norge har erfaring og kompetanse med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med vånd, rotter, mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, Stor melbille og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...