Stålorm

Informasjon om Stålorm

Se

  • Kroppen er fast og hard
  • Hannene er vanligvis vanlig gråaktige. Hunnene er vanligvis lysebrune med mørkere sider, samt en mørk stripe nedover ryggen. Ungdyr er gylden eller sølvfarget.
  • Kan «kaste» halen hvis den føler seg truet

Biologi og atferd

Stålormen er ikke en slange, men en øgle som en øgle. Den finnes i lavereliggende områder på Øst-Island, samt langs kysten fra svenskegrensen og nordover til Bergen. Stålormen er hovedsakelig knyttet til åpne områder i skogsområder, men finnes også i jordbruksområder og i parker og hager. Den trives best på lett fuktige steder. Stålormen er mest aktiv i skumringen og på dagtid finnes den ofte under råtnende stokker og naturlige hulrom etc. Stålormen lever av meitemark, snegler og ulike insekter. Den ligger i dvale om vinteren.

Skader

Det sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og kontroll

  • Stålmasken er beskyttet og må ikke fjernes
  • Tett sprekker og hull for å hindre at det kommer inn i bygninger
  • Fjern busker, høyt gress, steinvegger og komposthauger i nærheten av hus for å gjøre området mindre egnet for ormer
  • Uvanskelige individer kan fanges og fjernes fra bygninger og hageområder. for eksempel bølgeplater etc. som dyrene bruker som gjemmesteder kan legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Stål maske

Hjelp med Stålorm?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge hvis du har behov for hjelp med Stålorm. Vi har lang og bred kunnskap om skadedyr, insekter og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med det meste.

Her i Skadedyr Norge har vi erfaring og kompetanse med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Stålorm og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...