Spetter

Informasjon om Spetter

Se

  • Kraftig, dolkformet nebb
  • Skarpe, sterkt buede klør

Biologi og atferd

Det er 8 arter av spetter i Norge. Tegningen viser en hakkespett. Hakkespetter har reir i hulrom som de skjærer ut i trestammer, unntaksvis i bygninger,

stolper osv. De klatrer/hopper rett opp i trestammer. Noen arter ser også etter mat på bakken. De lever av larver og forskjellige insekter.

Skader

Hakkespetter kan forårsake skader på trebygninger, telefonstolper etc. Skadene viser seg hovedsakelig som større eller mindre hull. Hyttene som har stått tomme lenge, og trehusbebyggelse i skogkanten, er mest utsatt. Hakkespetter som trommer på metallgjenstander for å gjøre krav på territorium kan være en plage. Hakkespett er ikke en kilde til sykdom for mennesker.

Forebygging og kontroll

  • Alle hakkespetter er fredet og må ikke forstyrres
  • Fuglebeskyttelse med for eksempel fiskegarn på husvegger, garn eller riller på stolper eller andre flater hindrer fugler i å få tilgang til dem.
  • Lyd- eller visuelle hjelpemidler som rovfuglsilhuetter kan virke avskrekkende hvis de brukes før fuglene etablerer reir.
  • Du kan søke kommunen om felling av grønnspett, svartspett og flaggspett (se Viltforordningen). Øvrige tiltak må prøves ut før tillatelse gis

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp til fuglevern? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Spetter?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge dersom du har behov for hjelp med Spetter. Vi har stor erfaring med skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med de fleste.

Skadedyr Norge har erfaring og kompetanse med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Spetter og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...