Sørgemygg/ hærmygg

Informasjon om Sørgemygg/ hærmygg

Se

  • 1-7 mm lang
  • Ofte sotfargede vinger
  • Lange «perlestreng»-antenner
  • Øynene møtes i en smal bro på toppen av hodet (sett under et forstørrelsesglass)
  • Larvene er hvite til glassaktige, benløse med svart hode

Biologi og atferd

Hær-/sorgmygg er en insektfamilie med mange arter. Noen få av disse artene kan komme inn i hus med potteplanter. De voksne myggene er dårlige flyvere og sitter stort sett stille i nærheten

av plantene. De lever i en uke. Hunnen legger 100-150 egg. Larvene lever av planterøtter og kan gnage seg oppover stilkene. De trives best når plantene vannes for mye. Etter ca. 2-4 uker forpupper larvene seg og etter ca. i løpet av en uke klekkes puppene til voksne. I noen få tilfeller er det innendørs sorgmyg som har utviklet seg andre steder enn i blomsterpotter. Det er arter der larvene lever i kompost, under bark, i dyrereir og fuglereir, steder vi ofte finner i eller ved hus.

Skadebilde

Planter kan bli skadet av angrepet og til slutt dø. Svekkede planter vil også lettere bli angrepet av soppsykdommer. De økonomiske skadene er størst i drivhus.

Slåss

  • Unngå overvanning Ved angrep bør jorda holdes tørr i en periode dersom plantene tåler det.
  • Et lag med sand på toppen av jorda gir larvene dårlige utviklingsforhold
  • Gule limfeller fanger voksne og bidrar til å opprettholde bestanden
  • Nematoder og rovmidd kan brukes til å bekjempe f.eks
  • Kast alle infiserte planter

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hjelp med Sørgemygg/ hærmygg?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge hvis du har behov for hjelp med Sørgemygg/ hærmygg. Vi har lang erfaring med mange skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Her i Skadedyr Norge har vi lang erfaring med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Sørgemygg/ hærmygg og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...