Sommerfuglmygg

Informasjon om Sommerfuglmygg

Se

  • 2-3 mm lang
  • Bladformede, hårete vinger med parallelle ribber
  • Larvene har et lite mørkt hode og et pusterør bak

Biologi og atferd

Sommerfugler er en insektfamilie med over 50 arter i Norge. Hos arter som forekommer innendørs lever larvene i organisk slam på steder som verken tørker ut eller er konstant oversvømmet, som sluk, sluser og flomkanaler i forsenkninger. Mygg kan finnes i store mengder i avløpsrenseanlegg og gjødselgraver på gårder hvor det er god tilgang på mat. Voksne mygg legger egg i gjørma, som etter noen dager klekkes til larver ved romtemperatur. Larven er ferdig utvokst etter 9-15 dager og puppestadiet varer et par dager før den voksne myggen klekkes.

Skader

Sommerfuglmygg som dukker opp i stort antall kan være pinlig. Dette skjer ofte på renseanlegg. Masseforekomst i en bygning kan tyde på en kloakklekkasje.

Forebygging og kontroll

  • For å holde avløp og avløp rene, og for ikke å skylle organisk materiale og fett ned i vasken.
  • Ved mygg bør avløp og avløp rengjøres, oversvømmes med kokende vann og eventuelt tilsettes avløpsrens.
  • Hvis det er store mengder mygg, bør du sjekke for avløpslekkasje og fikse det.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrbekjempelse? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Sommerfuglmygg?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge når du ønsker å få hjelp med Sommerfuglmygg. Vi har bred kunnskap om mange skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med de fleste.

Vi i Skadesyr Norge har lang erfaring med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Sommerfuglmygg og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...