Sagtannet melbille

Informasjon om Sagtannet melbille

Se

  • Seks små tenner på hver side av brystet
  • Avflatet kropp
  • 2,4-3,2 mm lang
  • Larven er gulhvit med brunt hode og sparsomt hår

Biologi og atferd

Den sagtannede mellusen tilhører familien av skogbunnbiller (Silvanidae). Billen er av tropisk opprinnelse og finnes kun innendørs i Norge. Dette er en aktiv krabbe som kan klatre i vertikale glassflater, spre seg raskt til nye bokser og rom, og gjemme seg i kriker og kroker. Den sagtannede mellusen kan leve i all slags tørrfôr, både fra planter og dyr. Det er mest vanlig i korn og melprodukter. Det forekommer i tørr mat i varehus, butikker, bakerier, fabrikker og boligbygg. Formering er sterkt avhengig av temperatur og fuktighet. Ved 25°C tar utviklingen fra egg til voksen omtrent fire uker, raskere ved høyere temperaturer. Reproduksjonen opphører ved temperaturer under 18°C. Voksne biller kan leve opptil tre år. Det kan fort bli mange biller.

Skader

Billen forårsaker hovedsakelig skade ved å forurense maten den lever i med ekskrementer, døde individer og larverester. Billen kan også ødelegge frø og maltkorn fordi den spiser kimen slik at kornet mister spireevnen.

Forebygging og kontroll

  • Hold lagringstemperaturen under 18 °C.
  • Sørge for godt renhold av lokaler og
  • Bruk av tette, forseglede matbeholdere
  • I husholdninger skal infisert mat kastes, annen mat skal oppbevares i tette bokser og støvsuges

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrbekjempelse? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Sagtannet melbille?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge dersom du har behov for hjelp med Sagtannet melbille. Skadedyr Norge har lang erfaring med mange skadedyr, krypdyr, insekter og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med de fleste.

Vi i Skadesyr Norge har erfaring og kompetanse med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Sagtannet melbille og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...