Rismelbille

Informasjon om Rismelbille

Se

  • 2,5-4 mm lang
  • Rødbrun kropp
  • Svakt stripete dekkfjer
  • Larven er gulbrun, opptil 6 mm med et par buede horn bak

Biologi og atferd

Rismelbiller tilhører familien Tenebrionidae. Den lever kun innendørs i Norge og forekommer ofte på

korn- og melprodukter i møller, bryggerier og næringsmiddelfabrikker samt i private hjem. I tillegg til melprodukter kan de også leve av andre matvarer som kornblandinger, nøtter, tørket frukt, krydder, erter, bønner, sjokolade og dyrefôr. Utviklingstiden fra egg til voksen varierer avhengig av temperatur, fuktighet og ernæring. Med 75 % fuktighet og tilførsel av grovt hvetemel tar utviklingen ved 32, 27 og 22 °C henholdsvis 27, 37 og 93 dager. Voksne biller kan leve opptil tre år.

Skader

Billene forurenser maten de lever i med ekskrementer, døde individer og larverester. Blir det angrepet blir melet grått, får en ubehagelig lukt og smak og mugner raskere enn vanlig.

Forebygging og kontroll

  • Lagre matvarer i lukkede bokser i private hjem, komplett emballasje på lager/bedrifter.
  • God renslighet, lave temperaturer og god overvåking (feromonfeller) er viktig i lagring og matproduksjon
  • Fjern, frys eller varmebehandle infisert mat.
  • Ved store angrep kan varmebehandling eller desinfisering av hele lageret/virksomheten være aktuelt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrbekjempelse? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Rismelbille?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge dersom du ønsker å få hjelp med Rismelbille. Skadedyr Norge har stor kunnskap om mange skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Vi i Skadesyr Norge har lang erfaring med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med mus, rotter, vånd, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Rismelbille og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...