Korn- og broket kjukemøll

Informasjon om Korn- og broket kjukemøll

Se

  • Forvinger gråhvite med brune og svarte flekker
  • Bakvinger gråbrune med lange hårfrynser langs bakkanten
  • Vingespenn 9-15 mm, kropp 5-8 mm lang
  • Larven er hvit med et gulbrunt hode, artene er svært like i utseende

Biologi og atferd

I Norge finnes maissommerfugler (tidligere kalt maissommerfugler) utendørs i Osloord-området og langs kysten til Aust-Agder, mens spraglete møll (tidligere kalt rugsommerfugler) trolig ikke lever utendørs i norsk natur. Innendørs er de så langt nord som det er kornmagasiner. Møllene har en veldig lik livsstil. Hunnen legger i månedsskiftet mai/juni opptil 100 egg, og disse festes enkeltvis til korn som ligger på overflaten i kornmagasiner. Larven, som klekkes etter ca. 1 uke, gnager i kornene og spinner dem sammen med klissete tråder. Det hele blir til klumper av spytt, ekskrementer og korn. Etter larveperioden (2-4 måneder) flytter larven seg til kornoverflaten på jakt etter et sted å forpuppe seg. Larven snurrer en gråhvit kokong der den overvintrer

Dvalelarver tåler lave temperaturer godt. Forpuppingen finner sted påfølgende vår og varer i 3 uker før en voksen møll klekkes. Møllene er nattaktive.

Skader

Av de to møllene er flekkmøll det vanligste skadedyret i Norge. Det er spesielt fuktig og mugne korn som er utsatt for angrep. Hvete og rug er foretrukket, men andre kornsorter, gressfrø, mais, kli og andre kan også bli angrepet. Sterkt infiserte partier av korn blir ubrukelige som menneskemat. Møllene forårsaker ingen skade i private husholdninger.

Slåss

  • Oppbevar korn i tørre beholdere og i korte perioder
  • Fjern 10 cm av det øverste laget av posene
  • Varmebehandling av både korn og kornlagring kan gjennomføres.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrbekjempelse? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Korn- og broket kjukemøll?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge når du ønsker å få hjelp med Korn- og broket kjukemøll. Skadedyr Norge har lang erfaring med mange skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med de fleste.

Her i Skadedyr Norge har vi erfaring og kompetanse med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Korn- og broket kjukemøll og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...