Klegg

Informasjon om Klegg

Se

  • Bredt hode med store øyne
  • Kraftige antenner
  • 7-25 mm lang kropp
  • Larven er lett, avsmalnende mot begge ender, uten hodekapsel og ben, ledd og i stand til å trekke seg sammen

Biologi og atferd

I Norge er det registrert 48 arter av klegg. Klegg regnes som dagaktiv, men noen få arter opererer i skumringen. Med noen unntak er de bare aktive når

sola skinner. Både hunner og hanner spiser blomsternektar, men hunnen trenger også blod for å utvikle eggene. Både dyr og mennesker blir bitt. Eggene legges i klynger på vegetasjon nær innsjøer og dammer, ved myrer eller rundt andre ansamlinger av stillestående vann. Larver av de fleste arter lever av insektlarver i fuktig jord og råtnende trestubber, noen arter lever av råtnende planterester og gjørme i bunnen av grunne dammer. Klegg overvintrer som larver, forpupper seg på tørre steder om våren og klekkes til voksne fluer om sommeren. Tiden fra egg til voksen tar fra ett til tre år, avhengig av art.

Skader

Klegg kan spre ulike sykdommer til storfe på beite, men ikke til mennesker i Nord-Europa. I tillegg til å stresse storfeet, kan sårene gi ytterligere blodtap og plass til sekundære blodsugere og infeksjoner. Noen mennesker kan oppleve allergiske reaksjoner etter å ha blitt bitt. De fleste av dem hovner kraftig opp på bittstedet.

Slåss

  • Folk kan beskytte seg mot bitt med klær.
  • For husdyr på beite kan det bygges skyggelagte skur som gir skygge for artene som foretrekker det

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp til å implementere skadedyrbekjempelse i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hjelp med Klegg?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge dersom du ønsker å få hjelp med Klegg. Skadedyr Norge har lang og bred kunnskap om mange skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Vi i Skadesyr Norge har lang erfaring med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med mus, rotter, vånd, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Klegg og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...