Husmus

Informasjon om Husmus

Bli kvitt husmus

Det er ikke alltid lett å bli kvitt mus når de først har flyttet til et sted hvor de tydelig trives. Hvis du ikke kan kaste dem ut selv, kan vi hjelpe. Vi har lang erfaring med å bekjempe mus i hjem.

Husmus utseende

 • Pelsfargen varierer fra brun til grå eller svart
 • Kroppslengde 6-10 cm, hale 7-10 cm, 12-28 gram
 • Små øyne og ører, spiss snute
 • Ekskrementer: 3-6 mm, spisse ender, for det meste svarte

Biologi og atferd

Husmus finnes over hele landet. Mus som lever ute får 3-4 kull om sommeren. I motsetning til skogmusa kan den også leve innendørs hele året. Mus som lever innendørs yngler hele året. Husmus er nysgjerrige og altetende, men foretrekker korn og hamstrer ivrig. Er mattilgangen god, beveger musa seg bare noen få meter fra huset. Musa spiser fra mange forskjellige matforsyninger hver kveld, og de kan klare seg uten tilgang til vann. Der matmangelen blir alvorlig, kan husmus gå lengre avstander for å finne mat.

Husmus er mest aktive i skumringen og om natten. Den kan svømme, og er en dyktig klatrer. Alle gnagere gnager for å undersøke og utforske ting, ikke for å slite på tennene. De gnager ofte for å komme til mat. Dette kan de gjøre ved å gnage gjennom emballasje eller prøve å komme seg gjennom en vegg.

Husmus som skadedyr

Husmus er, sammen med brunrotta, et av de viktigste skadedyrene vi har. De ødelegger store verider og har, i tillegg til økonomisk skade, potensial til å spre sykdom. Det er svært vanlig at folk er redde for mus, og selv om denne frykten som oftest er ubegrunnet, skal man ikke overse betydningen av den psykiske belastningen det er å oppleve mus som skadedyr.

Husmus gnager på alt, og kan ødelegge kraftledninger, isolasjonsmateriale, tre, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Det forurenser med urin og ekskrementer. Det oppstår lukt av døde dyr, urin og ekskrementer. Avføringen kan inneholde diaréfremkallende smittestoffer, og mus kan spre smitte fra urene til rene områder.

Forebygging og kontroll

 • Tett alle sprekker og hull større enn 6 mm
 • Bruk metallnett, metallplater etc. som dyrene ikke kan gnage seg gjennom.
 • Fjern tilgangen til mat og vann
 • Fjern søppel, busker og kratt rundt boligen
 • Feller plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går.
 • Fôringsstasjoner med forgiftet fôr kan brukes dersom det er mange dyr over et stort område. Vær oppmerksom på luktproblemer fra døde individer
 • Lydskrekk har ingen effekt.

Ekskrementer fjernes med såpevann og en klut (ikke kost/støvsuger). Bruk hansker og eventuelt maske.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med problemer med mus i hjemmet? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hjelp med Husmus?

Kontakt gjerne oss i Skadedyrhjelp når du har behov for hjelp med Husmus. Skadedyrhjelp har stor erfaring med skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med de fleste.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...