Hjortelusflue

Informasjon om Hjortelusflue

Se

  • 4,5-5 mm lang
  • Flat og krabbeaktig
  • Sterke klør på bena
  • Korte antenner
  • Bevinget, men kaster vinger for å finne vert

Biologi og atferd

Hjortelusfluer suger blod fra elg, hjort og hjort. Flua lander også ofte på mennesker, men stikker sjelden og kan ikke utvikle seg her. Når flua lander på en verts pels, folder den vingene, suger blod for næring og parer seg. Larveutviklingen foregår inne i hunnen og tar bare tre dager. Hunnen føder en puppe i dyrets pels, som faller til bakken, og blir her til høsten etter, hvor den klekkes. Hver hunn utvikler ca. 30 larver gjennom høsten, vinteren og våren. I 2020 er hjortelusflua utbredt i lavlandsområdene på Sørøst-Norge og kystområdene i Sør-Norge. Noen få funn er også funnet i Sørøst-Rogaland.

Skader

Hjortelusflua kan være svært plagsom for folk som ferdes i skogen om høsten fordi den kryper inn i hår og klær. Når de blir stukket, opplever noen hevelse og kløe i to til tre uker eller lenger. Noen får også en kløende kul som kan vare opptil ett år. Fra Sentral-Europa er det indikasjoner på at hjortelusfluer kan spre bakteriene Bartonella schoenbuchensis fra hjort til mennesker. Det har også vært spekulert i om hjortelusflua kan overføre «o runner’s disease», men det er ikke funnet noen sammenheng.

Slåss

  • Hodeplagg, f.eks. speider, kan bidra til å forhindre fluer i håret.
  • Hvite klær beskytter mer enn svarte og røde klær.
  • Fluer som lander kan fjernes umiddelbart Rist ut klær når du kommer hjem fra tur og gre håret.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Hjortelusflue?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge dersom du ønsker å få hjelp med Hjortelusflue. Vi har lang og bred erfaring med skadedyr, krypdyr, insekter og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med det meste.

Vi i Skadesyr Norge har lang erfaring med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med vånd, rotter, mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, Hjortelusflue og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...