Gråspurv

Informasjon om Gråspurv

Se

  • Opp til 15 cm lang
  • Hovedsakelig farget i grått og brunt
  • Hannen har en svart strupelapp og hvit

Forveksles ofte med bokfinken (som har en karakteristisk svart kinnflekk).

Biologi og atferd

Gråspurven er utbredt over hele landet. Det er en byfugl som er sterkt knyttet til områder som er påvirket av menneskelig aktivitet. Den finner ofte ly og hvile i busker og kratt.

Skader

Gråspurver forårsaker skade ved å forurense mat og fôr med avføringen. Den går ofte inn i bygninger, og blir ofte fort tam og vanskelig å skremme bort. Gråspurver kan overføre sykdommer til mennesker.

Forebygging og kontroll

  • Fuglesikring av steder der fuglene går inn, gjerne med nett med maskevidde under
  • Fjerning av busker og kratt nær
  • Hindre tilgang til mat og
  • Fangst med feller eller spesialgarn kan være nødvendig når Anskaffelse og bruk av tåkegarn krever særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet.
  • Skyting kan være nødvendig i enkelte situasjoner, men det har ingen langtidseffekt og skader kun enkeltpersoner. Gråspurv kan jaktes uten spesiell tillatelse når de befinner seg i lokaler hvor det produseres mat eller medisiner (se Viltreglementet).
  • Lydskrekk og visuelle hjelpemidler har kun kortvarig effekt.
  • Eiendomsskatt kan virke begrensende lokalt, men fjerner ikke problemet.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med problemer med fugler i eller rundt hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Gråspurv?

Ta kontakt med oss i Skadedyrhjelp dersom du har behov for hjelp med Gråspurv. Vi har stor kunnskap om mange skadedyr, insekter og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med det meste.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...