Gransnutebille

Informasjon om Gransnutebille

Se

  • 10-12 mm lang
  • Lang snute med buede antenner
  • Mørkebrun kropp med uregelmessige bånd av gule flekker
  • Larven er hvit, benløs og buet, med en brun hodekapsel

Biologi og atferd

Gransnutebillen tilhører familien svitler, underfamilien skogsnutebiller. Billen er assosiert med skog. De voksne billene tiltrekkes av lukten av nyhogst tømmer og oppsøker nyhogste åkre, men også nybygde hus og hytter, også over tregrensen. På ryddede felt lever billene av unge spirer av gran, furu og andre bartrær. De voksne billene kan leve i 2-3 år og gjøre skade på plantene. Billene legger egg på stubberøtter hele sommeren. Larvene lever i lange perioder under barken på røttene før de forpupper seg i et kammer rett under treoverflaten. Avhengig av temperaturen tar utviklingen fra egg til voksen 1,5 til over 3 år.

Skadebilde

Matgnagingen til de voksne billene kan gi stor skade på nyplantinger. Tilstedeværelsen av store mengder biller i nærheten av nybygde hus og hytter kan være plagsom, men billene gjør ingen materielle skader her.

Forebygging og kontroll

  • Ved skogplanting kan planter behandles med insektmidler
  • For å hindre at billene kommer inn i nybygde hus og hytter, kan dører, lufteventiler og vinduer holdes lukket eller utstyrt med

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bistand med Gransnutebille?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge hvis du ønsker å få hjelp med Gransnutebille. Skadedyr Norge har lang erfaring med mange skadedyr, krypdyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Skadedyr Norge har lang erfaring med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Gransnutebille og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...