Bydue

Informasjon om Bydue

Se

Vanligvis grå kropp med to mørke tverrbånd på vingene. Det er også individer med større eller mindre innslag av hvitt, brunt eller svart.

Biologi og atferd

Vannduen er utbredt over hele landet, og forekommer i nærheten av bygninger og menneskelige aktiviteter. De forekommer i flokker, i ekstreme tilfeller i tusenvis. De kan ha 3-4 kull i løpet av året. Byduer lever mest av frø og korn, men kan ta insekter, brød og andre matrester.

Skader

Duer skaper ofte problemer når de forekommer i stort antall. Avføringen tetter tak og fasader på bygninger, statuer, gågater, torg, biler osv. Takrenner og nedløpsrør kan bli tette og den sterkt etsende møkka kan ødelegge billakk og materialer som brukes til tak, fasader osv. Avføringen kan også forårsake sykdommer – smitte- og smitteforebyggende tiltak bør iverksettes ved produksjon av mat, droppet gjødsel osv. Duer som oppholder seg på og i nærheten av flyplasser utgjør en økt risiko for flytrafikken.

Forebygging og kontroll

  • Fangst med feller eller spesialgarn kan være nødvendig.
  • Skyting kan være nødvendig i noen situasjoner, men har ingen langtidseffekt og fjerner kun enkeltpersoner (se Spilleregler).
  • Fuglebeskyttelse med snorer/wirer, pigger eller nett hindrer fuglene i å hekkeplasser og utsiktsposter.
  • Fjern tilgangen til hvile- og hekkeplasser.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med problemer med fugler i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hjelp med Bydue?

Kontakt gjerne oss i Skadedyrhjelp hvis du har behov for hjelp med Bydue. Skadedyrhjelp har lang og bred kunnskap om skadedyr, krypdyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...