Bolverksbille

Informasjon om Bolverksbille

Se

  • Svarte bein på innsiden og gul-røde lenger ut
  • Gulrødt bryst
  • Lysebrune dekkvinger med svart spiss
  • 9-13 mm lang
  • Larven er gulhvit med brune munnpartier

Biologi og atferd

Ildbillen lever i svært fuktig tre med spor av salter. Billen forekommer i båter og brygger, i byggematerialer i fuktige kjellere eller i grunnmuren til huset hvis den er av tre.

Voksne bålbiller kan være spesielt vanlige i urbane områder, hvor hele leilighetsbygg er bygget på treflåter for å hindre at de synker ned i leirjorda. De voksne billene kommer ut fra sprekker i bakken i forbindelse med svermingen i juni-juli, eventuelt større deler av året dersom angrepet skjer innendørs. Hunnen legger egg i fuktig, råteskadet tre med spor av salter. Veden skal ha vært eller er regelmessig nedsenket i vann. Larveutvikling tar trolig to år. I Norge finnes billen langs kysten nordover til Nordland.

Skader

Larvene skader veden der de bor. De voksne billene kan være svært mange når de svermer og er derfor til sjenanse.

Forebygging og kontroll

  • Prøv å unngå at treverket blir skadet av fukt
  • Tre som har blitt angrepet av billene bør erstattes eller tørkes.
  • Der billene opptrer i stort antall under svermen, kan det være aktuelt å henge en lysfelle.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hjelp med Bolverksbille?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge når du ønsker å få hjelp med Bolverksbille. Vi har lang kunnskap om skadedyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med de fleste.

Vi i Skadesyr Norge har erfaring og kompetanse med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med vånd, rotter, mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, Bolverksbille og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...