Blå spyfluer

Informasjon om Blå spyfluer

Se

  • Mørk farget med blå skinnende bakkropp
  • Kraftige fluer
  • 5-14 mm lang
  • Larven er lett og har en «maggot»-form

Biologi og atferd

I familien Calliphora vi har 7 arter i Norge, hvorav fire ofte er knyttet til menneskelig aktivitet. Fluelarvene lever av åtsel i naturen, men kan finnes på ulike proteinrike kilder som kjøtt og fisk. Hvis det er mange fluer innendørs, har de sannsynligvis utviklet seg i kull eller på et dødt dyr i nærheten (f.eks. en død mus). Utviklingstiden fra egg til voksen er temperaturavhengig. Egg kan klekkes i løpet av et døgn, og hele utviklingen fra egg til voksen tar ca 1-2 måneder. Voksne fluer spiser proteinrik mat og nektar fra blomster. Mest flyarter er aktive fra mai til august, men noen arter i slekten er aktive fra senvinter eller til sen høst.

Hvilken skade gjør fluer

Fluene kan være et problem for næringsmiddelbedrifter inkludert produksjon av tørket fisk, butikker med ferskvaredisker og storkjøkken. Selv i private hjem kan larver klekkes i mat som står utenfor. Eksempler på matvarer hvor larver kan finnes er kjøttprodukter som skinke, kjøttpålegg og pinnekjøtt, ost og tørket fisk. Voksne fluer har en uhygienisk livsstil og kan bære på sykdomsfremkallende organismer. Larver kan leve i sår på levende dyr og være et problem for husdyrholdet til f.eks. få.

Forebygging og kontroll

  • Ha gode rutiner for renhold og avfallshåndtering.
  • Oppbevar kjøtt- og fiskeprodukter kjølig.
  • Sikre produksjonslokaler med fluenett i åpninger.
  • Bruk lys-/limfeller i næringsmiddelbedrifter.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Blå fluer

Hjelp med Blå spyfluer?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge når du har behov for hjelp med Blå spyfluer. Skadedyr Norge har lang kunnskap om mange skadedyr, insekter og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med de fleste.

Her i Skadedyr Norge har vi lang erfaring med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Blå spyfluer og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...