Barkbiller

Informasjon om Barkbiller

Se

  • 2-8 mm lang
  • Sylindrisk
  • Mørk brun eller svart
  • Korte, knelende antenner som ender i en kølle
  • Larven er benløs, C-formet og hvit med en tydelig hodekapsel

Biologi og atferd

Barkbiller er en underfamilie av snutebiller (Curculionidae). Det er ca 75 arter i Norge, hvorav 2/3 foretrekker gran eller furu. Hunnene gnager en morgengang om våren, under barken eller i skogen, hvor hun legger egg langs sidene av passasjen. Herfra gnager larvene seg ut om sommeren. Hver art skaper sitt eget karakteristiske mønster i korridorene. Disse ses ofte når barken fjernes fra treverket. Etter forpupping i treet klekkes voksne biller. Disse overvintrer under barken, i skogbunnen eller flyr til nye trær.

Skadebilde

En art, stor granbarkbille (Ips typografi) er et av få insekter i verden som kan angripe og drepe levende trær når de er tilstede i stort antall. Barkborere kan klekkes fra tre som bringes inn, men de kan ikke gjøre skade innendørs. Hos en art, flekket askebarkbille, vises voksne biller om høsten. Dersom det benyttes ubarket tre som byggemateriale kan dette sees herfra. Om sommeren kan barkbiller komme inn i hus i svermeperioder.

Slåss

Ikke oppbevar ved innendørs hvis du er plaget av barkbiller som klekkes innendørs.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Barkbiller?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge dersom du ønsker å få hjelp med Barkbiller. Skadedyr Norge har stor kunnskap om mange skadedyr, insekter og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med de fleste.

Vi i Skadesyr Norge har lang erfaring med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Barkbiller og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...