Vanlige skadedyr som invaderer hjemmet i vintersesongen

Når vinterværet kommer, går noen skadedyr i dvalemodus mens andre kommer inn i hjem på jakt etter varme og matkilder. National Pest Management Association oppfordrer huseiere til å ta flere forholdsregler mot vanlige vinterskadedyr som mus, rotter, vaskebjørn, kakerlakker og edderkopper. Følg denne guiden med raske tips for å forhindre angrep i løpet av de neste månedene.

istock 000023161815 medium 2

Husmus

Husmusen er den vanligste gnageren i USA. Husmus hekker vanligvis i mørke, bortgjemte områder som loft og kjellere. Denne gnageren kan forårsake alvorlig skade på eiendom ved å tygge gjennom gips og også ledninger som kan utløse en elektrisk brann. Husmus er også kjent for å forurense mat og spre sykdommer, inkludert Salmonella og bendelorm.

Raske tips:

  • Mus kan passe gjennom en åpning så liten som en krone. Tett sprekker og hull på utsiden av boligen med fugemasse og stålull.
  • Hold områder rydde og oppbevar bokser borte fra gulvet fordi mus liker å gjemme seg i rot.
  • Inspiser boligen regelmessig for tegn på mus, som avføring, gnagemerker og skadet mat.

Norge rotter

Norgesrotter hekker ofte i kjellere, hauger med rusk og annet uforstyrret materiale. De er kjent for å gnage gjennom nesten alt – inkludert plast- eller blyrør – for å skaffe mat eller vann. Norske rotter er også en smittebærer av mange sykdommer som gulsott, rottebittfeber og kukoppevirus.

Raske tips:

  • Norske rotter kan passe gjennom en åpning så liten som ½ tomme (eller på størrelse med en fjerdedel). Inspiser utsiden av hjemmet for eventuelle hull eller sprekker og fyll dem med silikonmasse.
  • Eliminer kilder til fuktighet i krypkjeller og kjellere.
  • Inspiser regelmessig inne i hjemmet for tegn på infestasjon, inkludert fete gnidemerker forårsaket av rottens fete pels.

Tyske kakerlakker

Den tyske kakerlakken er den vanligste kakerlakkarten som finnes over hele verden. Tyske kakerlakker foretrekker å leve i små områder nær mat og fuktighet, så menneskelige hjem er det perfekte habitatet. Denne typen kakerlakk haiker ofte innendørs via dagligvareposer, bokser og brukte apparater, og finnes ofte på kjøkken og bad. Tyske kakerlakker kan forurense matkilder og spre bakterier og menneskelige patogener. Dessuten er kakerlakkallergener kjent for å utløse allergier og forverre astmasymptomer, spesielt hos barn.

Raske tips:

  • Hold disker og gulv rene og fri for smuler.
  • Støvsug ofte og kast søppel regelmessig.
  • Vær oppmerksom på kjøkken og bad, spesielt under hvitevarer og vasker.

Brune eneboeredderkopper

Brune eneboer edderkopper foretrekker å spinne nett på uforstyrrede steder, som skap, loft, krypkjeller og kjellere. Som andre typer edderkopper finnes den brune eneboeren ofte inne i pappesker, langs vinduslister og i klær og sko som sjelden brukes. Disse edderkoppene kan bite og injisere gift hvis de blir forstyrret, noe som gjør dem farlige for mennesker.

Raske tips:

  • Hold trær og busker trimmet vekk fra hjemmet og kutt ned lemmer som henger over taket. Dette vil bidra til å redusere sjansen for at edderkopper finner en vei inn.
  • Oppbevar klær og sko i plastbeholdere. Vær spesielt oppmerksom på sko, baseballvotter og hansker som ikke brukes like ofte som andre gjenstander, siden edderkopper liker å gjemme seg inni dem.
  • Hvis du mistenker at du har et edderkoppbitt, søk omgående legehjelp.

Vaskebjørn

Vaskebjørn finnes ofte i de skogkledde østlige delene av landet. Denne typen ville dyr kommer av og til inn i hjemmene gjennom loft eller skorsteiner på jakt etter et hyllested. Vaskebjørn er en stor mengde rabies i USA.

Raske tips:

  • Oppbevar søppelbøtter og gjenvinningskasser i lukkede områder som et låst skur eller uthus. Hvis søppelbøtter oppbevares utendørs, bruk dyresikre lokk.
  • Inspiser utsiden av hjemmet ditt for tilgangspunkter, for eksempel ødelagte ventilasjonsdeksler. Reparer eventuelle løse ytterkledninger eller helvetesild.
  • Installer et nettingdeksel eller hette over skorsteiner og andre utsatte åpninger for å hindre inntrengning. Hold også tregrener trimmet tilbake fra huset.