Insektmidler gjennomgår en bemerkelsesverdig evolusjon. Fra tradisjonelle vegetabilske midler til topp moderne syntetiske løsninger, er disse stoffene designet for å forebygge, avverge eller drepe insekter. Men med effektivitet kommer også ansvaret for å minimere skade på miljøet og ikke-mål arter. Dette inkluderer også mennesker. Hvordan kan vi balansere dette? denne artikkelen gir deg en dypdykk i verdenen av insektmidler, deres funksjon og virkning, og vitenskapen bak deres stadige utvikling.

 • En oversikt over ulike typer insektmidler.
 • Forståelse av de kjemiske mekanismene som ligger bak deres virkning.
 • Innsikt i hvordan valg av insektmiddel kan avhenge av spesifikke krav og situasjoner.
 • Erkjennelse av behovet for ansvarlig bruk for å bevare et sunt miljø.

Insektmidler

Definisjon og Historie

Insektmidler er stoffer som er laget for å forebygge, avverge eller drepe insekter. De kommer i ulike former og kan klassifiseres basert på deres kjemiske natur, virkemåte eller anvendelsesformål.

Vegetabilske midler, som er utvunnet fra planter, tilhører de tradisjonelle typene og har en tendens til å ha kortvarig effekt. Historisk sett har plantebaserte forbindelser blitt brukt, men i det 20. århundret utviklet man syntetiske alternativer som DDT og senere neonicotinoider, pyrethroider og organofosfater.

Disse kjemikaliene har ulike virkningsmekanismer. For eksempel fungerer kontaktdrepende insektmidler ved direkte kontakt med insekter, noe som gjør dem nyttige mot krypende skadedyr på overflater. På den annen side har systemiske insektmidler en lengre varighet da de tas opp av planten og beskytter den mot insektangrep over tid.

Valget av insektmiddel vil avhenge av hvilken type insekt som skal bekjempes, omfanget av infestasjonen og den ønskede varigheten av beskyttelsen.

Typer Insektmidler

Insektmidler, ofte omtalt som plantevernmidler, er kjemikalier designet for å kontrollere eller drepe insekter. Disse kommer i forskjellige former og har ulike virkemekanismer.

Kjemiske Insektmidler

Kjemiske insektmidler kan deles inn i flere klasser basert på deres kjemiske struktur og hvilke skadedyr de er rettet mot.

 • Organoklorider: Inkluderte tidligere kjente stoffer som DDT, dieldrin og endrin. Disse er nå stort sett forbudt grunnet langvarig miljøskade og helsefare.
 • Organofosfater: Eks. dimetoat, brukt mot et bredt spekter av insekter, men de kan også være giftige for mennesker og andre ikke-mål arter.
 • Karbamater: Fungerer likt som organofosfater, pirimikarb er et eksempel som brukes i kontroll av bladlus.
 • Pyretroider: Insektmidler som permetrin og cypermetrin, kjent for sin effekt mot et bredt spekter av insekter og lavere toksisitet for pattedyr.
 • Neonicotinoider: Moderne insektmidler som etterligner nikotins giftvirkning på insekter, genereres bekymring for resistens og miljøpåvirkning.

Biologisk Baserte Insektmidler

Naturlige insektmidler kommer fra organiske kilder og kan være mindre skadelige for miljøet.

 • Pyretriner: Utdrages fra krysantemumblomster og har hurtig nedbrytning i miljøet.
 • Rotenon: Et naturlig insektmiddel fra rotter, men som har vist seg å være skadelig for vannlevende liv og er derfor mindre brukt.
 • Insektsåpe og Sitronsaft: Anvendes som mildere alternativer mot insekter på planter.

Oxadiaziner

Oxadiaziner er en klasse av insektmidler kjent for sitt brede virkningsspekter, og de er effektive ved å blokkere natriumkanaler i insekters nervesystem. Dette fører til nedsatt nervefunksjon, opphør av fødeinntak, lammelse og til slutt død for insektet.

Virkningsmekanisme

 • Blokkerer natriumkanaler i nervene
 • Forstyrrer normal nervefunksjon
 • Forårsaker lammelse og død

Bruksområder

 • Anvendes hovedsakelig i landbruket
 • Bekjemper et bredt spekter av skadedyr

Fenylpyrasoler

Fenylpyrasoler utgjør en klasse av insektmidler kjent for deres effektivitet mot et bredt spekter av skadedyr. Det mest kjente fenylpyrazolen er fipronil, som ofte brukes i jordbruket og av veterinærer for bekjempelse av lus, flått og andre insekter.

Fipronil virker ved å forstyrre det sentrale nervesystemet hos insekter, noe som fører til rask immobilisering og død. Dette stoffet binder seg til insekternes GABA-reseptorer og blokkerer dermed nerveimpulsene. Fipronils selektivitet er basert på det faktum at det er mer toksisk for insekters GABA-reseptorer enn for pattedyr.

Bruksområder for fipronil inkluderer:

 • Jordbruk: Beskyttelse av avlinger mot skadedyrsangrep.
 • Hjemmebruk: Insektmidler for hjem og hage.
 • Veterinærmedisin: Behandlinger mot eksterne parasitter hos kjæledyr.

Fordi fipronil er ekstremt kraftfullt, håndteres det med forsiktighet for å minimere miljøpåvirkningen og risikoen for utilsiktet skade på ikke-mål organismer, slik som bier og akvatiske invertebrater.

Neonicotinoider

Neonicotinoider er en klasse av insektmidler som har blitt bredt anvendt i jordbruket grunnet deres effektivitet mot skadedyr.

Disse kjemikaliene virker systemisk, noe som betyr at de absorberes av planten og beskytter den fra innsiden. Av større relevans blant neonicotinoidene er imidacloprid og thiamethoxam.

Imidacloprid er kjent for sitt brede bruksområde og var det første neonicotinidet som ble godkjent for bruk. Kjemikaliet har hatt en global påvirkning på plantevern og var tidligere godkjent for bruk på et stort antall avlingstyper over hele verden.

Thiamethoxam, derimot, er et annet sentralt neonicotinoid som er brukt i mange land. Dens virkemåte er lik imidacloprid ved at det påvirker insekters nervesystemer, noe som fører til lammelse og død.

Virkningsmekanismen for neonicotinoider er ved å etterligne neurotransmitteren acetylcholin. De binder seg til og aktiverer nikotinreseptorer i insekters nervesystem, noe som er skadelig for insekter men har lavere toksisitet hos pattedyr.

Neonicotinoid Bruksområde
Imidacloprid Bredt anvendt, mange avlingstyper
Thiamethoxam Bredt anvendt, lik imidacloprid i virkning

Selv om neonicotinoider anses som effektive, er det voksende bekymringer for deres virkninger på pollinerende insekter, som bier. Forskning indikerer at selv subletale doser kan ha negative effekter på bihelsen, noe som har resultert i