Harry A Edwards

Abstrakt: Med økende befolkningstall og klimaendringer i horisonten, blir jordressursene våre stadig mer verdifulle. Det er avgjørende at flere mennesker forstår denne begrensede ressursen og vår innvirkning på den ettersom globalt landbruk uunngåelig blir mer intensivert og produktivt. Den følgende plakaten har som mål å introdusere hvordan tap av organisk materiale kan påvirke jordas fysiske, kjemiske og biologiske komponenter – som alle er avgjørende for å utvikle bærekraftige jordbrukssystemer.
________________________________________________________________

Last ned plakat

Tagger: Landbruk, organisk materiale, jord

Kategori: Landbruksplakat