Melsmalmott

Informasjon om Melsmalmott

Se

  • Grå flekkete med mørke sikksakk tverrlinjer og prikker
  • Kropp 10-12 mm
  • Vingespenn 20-25 mm
  • Larve lysegrønn, rosa eller hvit

Biologi og atferd

Mjölmaltmal (tidligere kalt melmøll) finnes ikke utendørs, men innendørs i hele Norge. Hunnen legger opptil 200 egg i matkilden for larvene. Larvene foretrekker hvetemel, men kan også livnære seg på andre kornsorter, frø, tørket frukt, mandler, pasta og lignende. Larven snurrer silkerør som de beveger seg i til de forpupper seg. Mot slutten av larveperioden forlater de matkilden til et skjermet sted og forpupper seg. Larvene spinner en silkekokong rundt seg der puppestadiet er fullført. Ved 18 °C tar utviklingen fra egg til voksen ca. tre måneder, mens det ved 28 °C tar ca. 40 dager. Møllen er skyggefull og liker å sitte stille på mørke steder om dagen.

Skader

Larvene forurenser næringsstoffene de lever i. Veven klistrer mel og korn sammen med larvenes avføring, noe som resulterer i tette, grå, illeluktende klumper. Klumpene kan tette kanaler og silinnretninger i møller og stoppe produksjonen. Larvene kan også forårsake skade på produksjonsmateriale ved å gnage på biter av silduk.

Forebygging og kontroll

  • Oppbevar inventaret tørt, kjølig, i uskadet emballasje og utenfor gulvet, reduser lagringstiden og rengjør ofte
  • Oppbevar tørrvarer i tette beholdere eller i kjøleskap.
  • Ved angrep, fjern infiserte varer og varmebehandle (60-80 °C i 1-2 timer) eller kaldbehandle (-18 °C i to dager).
  • Støvsug for å fjerne larver og pupper
  • Gassing av store lagre og møller kan bli nødvendig

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Melmaltkvern

Bistand med Melsmalmott?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge hvis du har behov for hjelp med Melsmalmott. Skadedyr Norge har lang erfaring med mange skadedyr, krypdyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Skadedyr Norge har erfaring og kompetanse med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med vånd, rotter, mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, Melsmalmott og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...