Gullfluer

Informasjon om Gullfluer

Se

  • Lys metallisk grønn farge på bryst og rygg
  • Glatt overflate uten hår
  • 4,5-11,5 mm
  • Larven er lett og har en «maggot»-form

Fluer i andre familier kan være veldig like.

Biologi og atferd

I Norge har vi 9 arter i flueslekten gullfluer. Larvene utvikler seg i kadaver, ekskrementer eller åpne sår på ulike virveldyr. En art kan også utvikle seg i råtnende plantemateriale og en art lever parasittisk i padder eller frosker. Akkurat som med de blå fluene kan utviklingen skje raskt. Voksne fluer tar mat i form av blomsternektar, ekskrementer og dødt dyremateriale. Fluene flyr i perioden april til oktober, men de fleste artene observeres i størst antall i sommermånedene.

Skader

To av artene er spesielt kjent for å ha larver som utvikler seg i sår på husdyr, spesielt sau. Kjæledyrene kan få alvorlige skader og ofte dø. Larver kan også oppstå i sår på mennesker. Gullfluer er mindre vanlige innendørs enn blåfluer, men kan forårsake det samme problemet. Egg kan legges og klekkes til larver i ubeskyttet mat, og voksne fluer kan frakte sykdomsfremkallende organismer fra uhygieniske områder til fersk mat.

Forebygging og kontroll

– Ha gode rutiner for renhold og avfallshåndtering.
– Oppbevar kjøtt- og fiskeprodukter på et kjølig sted.
– Sikre produksjonslokaler med fluenett i åpninger.
-Bruk lys-/limfeller i næringsmiddelbedrifter.
-På storfe skal sår behandles raskt, og man må unngå å legge igjen døde dyr på beite.
– Fluefeller til utendørs bruk kan hjelpe litt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Gullfluer?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge hvis du har behov for hjelp med Gullfluer. Vi har lang og bred kunnskap om mange skadedyr, insekter, krypdyr og andre dyr. Av den grunn kan vi hjelpe med det meste.

Skadedyr Norge har lang erfaring med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med mus, rotter, vånd, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Gullfluer og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...