Gul svermeflue

Informasjon om Gul svermeflue

Se

  • 2 mm, maks 3 mm lang
  • Gul med mørke langsgående striper på ryggen
  • Mørke, brede tverrstriper på ryggen

Biologi og atferd

Gul svermeri tilhører familien av stråfluer (Chloropidae), en stor familie av småfluer, hvorav de aller fleste er knyttet til planter i gressfamilien og noen kan forårsake stor skade på kornavlingene. Grasfluens larver lever imidlertid av gallebladlus som finnes på røttene til ulike planter, spesielt gress.

Larvene forpupper seg i jorda. Fluene har flere generasjoner i løpet av sommeren og overvintrer som voksne. Om høsten på varme solskinnsdager kan de voksne bli tiltrukket av bygninger i store svermer av mange millioner fluer. Fluene velger høye bygninger som solen skinner på og som ser lyst ut i omgivelsene. Her trenger de gjennom alle åpninger og sprekker, inn i rom og loft. I oppvarmede rom vil fluene dø, men i sprekker og på loft vil fluene, som er veldig kuldetolerante, overvintre. Fluene besøker gjerne de samme bygningene hvert år.

Skadebilde

Fluene gjør ingen fysisk skade, men kan være plagsomme.

Forebygging og kontroll

  • Hold vinduer og lufteventiler lukket når fluene kommer om høsten. Installer insektnett i lufteventiler og vinduer om nødvendig.
  • Fluer som kommer inn kan støvsuges.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Vil du ha hjelp med Gul svermeflue?

Kontakt gjerne oss i Skadedyr Norge hvis du har behov for hjelp med Gul svermeflue. Skadedyr Norge har stor erfaring med mange skadedyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med de fleste.

Skadedyr Norge har lang erfaring med skadedyrbekjempelse. Blant annet hjelper vi med mus, rotter, vånd, skjeggkre, veggedyr, sølvkre, Gul svermeflue og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...