Brunsvart melbille

Informasjon om Brunsvart melbille

Se

  • 5-5,5 mm lang
  • Skinnende og mørkebrun kropp
  • Stripete dekkvinger
  • Larven er gulbrun, opptil 10 mm med et par buede horn bak

Ligner på stor melbille (denne er større) og rismelbille (denne er lettere og mindre)

Biologi og atferd

Den brunsvarte mellusen tilhører familien av skyggebiller (Tenebrionidae). Den ble først oppdaget i Norge i 1943, men er nå svært vanlig i tørrmat i hus og varehus. Den angriper hovedsakelig melprodukter som mel, semulegryn og kjeks. Den angriper også tørr mat, sjokolade, nøtter, mandler, krydder og frø, med unntak av erter og bønner. I tillegg kan den leve av animalsk materiale som tørket kjøtt og fisk og døde insekter. Utviklingen fra egg til voksen tar ca ved 20 °C. 4 måneder, ved 25-30 °C ca. 2 måneder. Utviklingen stopper ved temperaturer under 13 °C og over 37 °C. Voksne biller lever lenge, fra flere måneder til 4 år avhengig av temperatur.

Skadebilde

Skader oppstår i form av forurensning av mat med ekskrementer, døde biller og larverester, samt et illeluktende sekret utskilt av billene. Voksne larver kan skade alle slags varer de kan gnage på når de leter etter passende forpuppesteder.

Forebygging og kontroll

  • Oppbevar mat i tette bokser
  • Fjern, frys eller varmebehandle infisert mat
  • God renhold og lave temperaturer er viktig ved oppbevaring og
  • Ved store angrep kan varmebehandling av hele lageret/bedriften være aktuelt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd eller hjelp med skadedyrproblemer i hjemmet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hjelp med Brunsvart melbille?

Ta kontakt med oss i Skadedyr Norge når du ønsker å få hjelp med Brunsvart melbille. Skadedyr Norge har lang kunnskap om skadedyr, insekter og andre dyr. Derfor kan vi hjelpe med det meste.

Skadedyr Norge har lang erfaring med skadedyrkontroll. Blant annet hjelper vi med rotter, mus, veggedyr, skjeggkre, vånd, sølvkre, Brunsvart melbille og mye mer.

Tysk kakerlakk

Informasjon om Tysk kakerlakk Den vanligste kakerlakken i Norge. Den tyske kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærheten av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av få måneder. Hvis du...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Informasjon om Orientalsk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benMørk, rødbrun til svart, blankVingene kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunneneMiddels størrelse, 2,2-3,0 cm lang Biologi og atferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Informasjon om Amerikansk kakerlakk Se Avflatede, lange antenner og benRød/svart brunLys ring på nakkebeskytterenStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med den australske kakerlakken, som har knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet. Biologi og atferd...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Informasjon om Australsk kakerlakk Se Flatet utEnsfarget rød/svart brunBlekgule forvingekanter og ring på skjoldStor, 3,0-3,5 cm lang Australske kakerlakker kan forveksles med amerikanske kakerlakker, som mangler knallgule vingekanter og en gul ring på skjoldet....

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Informasjon om Brunbeltet kakerlakk Se Avflatet, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd over kroppenHunnens vinger dekker ikke ryggen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med åkerkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltekakerlakken kan bare...

Brun kakerlakk

Informasjon om Brun kakerlakk Svært lik den amerikanske kakerlakken og kan f.eks. kan skilles fra dette ved at de to haletrådene (cerci) til den brune kakerlakken er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneders utvikling fra egg til voksen ved...

Røykbrun kakerlakk

Informasjon om Røykbrun kakerlakk Den er nært beslektet med den amerikanske kakerlakken, men er lett å kjenne igjen på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere markeringer. De voksne er gode flygere og tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen...

Veksthuskakerlakk

Informasjon om Veksthuskakerlakk Kakerlakken er ca 2 cm lang, vingene er brune til olivengrønne og halsdekslene er mørkebrune til svarte. Eggkapselen bæres inne i hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan oppstå i drivhus og i innemiljø...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Informasjon om Argentinsk trekakerlakk Argentinsk trekakaolakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker baksiden av kroppen, mens hunnen kun har korte vingestumper. Eggekapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun «føder levende unger». Kakerlakken...

Brødbille

Brødbille

Informasjon om Brødbille Se Hode skjult under nakkebeskytterenDekk vinger med langsgående striper og små utstående hår2-3 mm langLarven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang Ligner på tobakksbille og stripete borer. Biologi og atferd Brødbille tilhører familien biller...